ตำราเวชศาสตร์ทหาร /

บรรณาธิการ, วิโรจน์ อารีย์กลุ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วิโรจน์ อารีย์กุล,, โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Military Medicine.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: UH390 ต367 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available