ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ :

ว่าด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ครบเครื่องเรื่องเมืองใต้ /

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

Main Author: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2548
Subjects: ไทย (ภาคใต้) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย (ภาคใต้) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย –– โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 915.93 ป279ศ 2548
Copy 7
Available
Copy 8
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.S6 ป279ศ 2548
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available