การพัฒนาเครื่องมือวัดจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ /

นุชรี คงมณี

Main Author: นุชรี คงมณี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
Subjects: จริยธรรม
ความซื่อสัตย์
ความดี
การดำเนินชีวิต
จริยศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BJ1533.L8 น728ก 2549
Copy 1
Available