ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนไฮดรอกซีเมธิลกลูตาริลโคเอนไซม์เอรีดักเทส (HMGR-1) และปริมาณเนื้อยางในยางพาราสายพันธุ์ RRIM600 BPM24 และ PB235 /

วันเพ็ญ นันทานุวัฒน์

Main Author: วันเพ็ญ นันทานุวัฒน์
Format: n/a
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ยางพารา –– การขยายพันธุ์
ยางพารา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information