ศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช /

กันหา สวัสดี

Main Author: กันหา สวัสดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
Subjects: หัตถกรรม -- วิจัย
หัตถกรรม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TT149 ก392ศ 2549
Copy 1
Available