การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา /

เสาวภา สุวรรณวงศ์

Main Author: เสาวภา สุวรรณวงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา) -- วิจัย
วิทยาศาสตร์ -- แบบทดสอบ -- วิจัย
แบบทดสอบ -- วิจัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q183.4.T5 ส943ก 2549
Copy 1
Available