การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา /

เสาวภา สุวรรณวงศ์

Main Author: เสาวภา สุวรรณวงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) –– วิจัย
วิทยาศาสตร์ –– แบบทดสอบ –– วิจัย
แบบทดสอบ –– วิจัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q183.4.T5 ส943ก 2549
Copy 1
Available