ศึกษาขนบในการแสดงและลักษณะการเปลี่ยนแปลงการแสดงโนราในภาคใต้ตอนล่าง /

จรรย์สมร แก้วสุข

Main Author: จรรย์สมร แก้วสุข
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
Subjects: โนรา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1796.N67 จ151ศ 2549
Copy 1
Available