การประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยา ตะวันออก-ตะวันตก 27 กรกฎาคม 2544 ณ อาคารสมเด็จย่า ชั้น 2 ห้องสี สิริสิงห คณะทัรนตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: การประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก :, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: จิตวิทยา -- วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: BF76.5 ก475ก 2544
Copy 1
Available