อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอ และขบวนการก่อการร้ายภาคใต้ /

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ; ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ

Main Author: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
Other Authors: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548
Subjects: การก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
ผู้ก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
ศาสนาอิสลามกับการก่อการร้าย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 136 หน้า
ISBN: 9749292790