อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอ และขบวนการก่อการร้ายภาคใต้ /

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ; ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ

Main Author: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
Other Authors: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548
Subjects: การก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
ผู้ก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
ศาสนาอิสลามกับการก่อการร้าย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV6432.43.T5 อ579อ 2548
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available