โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel (ระยะที่ 2) /

หัวหน้าโครงการ ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ; จัดโดย สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

No Cover Image
Main Author: ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Subjects: ความจน -- ไทย -- วิจัย
คนจน -- ไทย -- วิจัย
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- วิจัย
ครัวเรือน -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วิจัย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z9 ด426ค
Copy 1
Available