โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน /

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: ความจน –– ไทย –– วิจัย
คนจน –– ไทย –– วิจัย
การพัฒนาชุมชน –– ไทย –– วิจัย
ครัวเรือน –– ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z9 ค962 2548
Copy 1
Available