รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศโครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า ชุดที่ 1 เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /

จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น (สคท.)

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น (สคท.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: ความจน –– ไทย –– วิจัย
คนจน –– ไทย –– วิจัย
การพัฒนาชุมชน –– ไทย –– วิจัย
ครัวเรือน –– ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z9 ร451 2548
Copy 1
Available