การบัญชีการเงิน =

Financial accounting /

สุพาดา สิริกุตตา, ปุณยนุช ยังทินนัง ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: สุพาดา สิริกุตตา
Other Authors: ปุณยนุช ยังทินนัง, อมรศักดิ์ บุญเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2550
Subjects: การเงิน -- การบัญชี
การบัญชี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5657.4 ส437ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2022-1-29 Recall This
Copy 3
Available