พระราชอำนาจ /

ประมวล รุจนเสรี

Main Author: ประมวล รุจนเสรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: รัฐธรรมนูญ -- ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ป351พ 2548
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available