พระราชอำนาจ /

ประมวล รุจนเสรี

Main Author: ประมวล รุจนเสรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: รัฐธรรมนูญ -- ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 178 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 176-178.
ISBN: 9749330609