มนุษย์กับการใช้เหตุผล /

ปรีชา ช้างขวัญยืน, สมภาร พรมทา

Main Author: ปรีชา ช้างขวัญยืน
Other Authors: สมภาร พรมทา, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549
Subjects: ตรรกวิทยา
การอ้างเหตุผล
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BC117 ป467ม 2549
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available