มนุษย์กับการใช้เหตุผล /

ปรีชา ช้างขวัญยืน, สมภาร พรมทา

Main Author: ปรีชา ช้างขวัญยืน
Other Authors: สมภาร พรมทา, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549
Subjects: ตรรกวิทยา
การอ้างเหตุผล
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!