การประชุมทางวิชาการการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ /

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: การประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ :, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การปฏิรูปการเรียนรู้ -- การประชุม
การเรียนรู้ -- การปฏิรูป -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ก475ก 2548
Copy 1
Available