การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือนมีนาคม 2549 =

Mahidol University Population Projections for Thailand, 2005-2025 March 2006 Revision /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทเอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด, 2549
Subjects: พยากรณ์ประชาชน –– ไทย –– สถิติ
การฉายภาพประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากร
ไทย –– ประชากร –– สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB849.53 ก446 2549
Copy 1
Available