รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี /

โดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ

No Cover Image
Main Author: ถวิลวดี บุรีกุล
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545
Subjects: ธรรมรัฐ –– วิจัย
การบริหารรัฐกิจ –– ไทย –– แง่ศีลธรรมจรรยา –– วิจัย
ระบบราชการ –– ไทย
การปฏิรูประบบราชการ –– ไทย
ประสิทธิผลองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ถ282ร 2545
Copy 1
Available