รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ

No Cover Image
Main Author: ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550
Subjects: การเรียนรู้ การประเมิน วิจัย
การเรียนรู้ จริยธรรม วิจัย
ความดี การศึกษาและการสอน วิจัย
จริยธรรม การศึกษาและการสอน วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ศ324ร 2550
Copy 1
Available