ดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : พ.ป.พ.], 2548
Subjects: ดนตรีไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!