การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเพณีผีตาโขนของร้านกวินทิพย์หัตถกรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /

ภิษารัตน์ คำสุข

No Cover Image
Main Author: ภิษารัตน์ คำสุข
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
การบรรจุหีบห่อ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ภ559ก 2549
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2549 ภ559ก
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Architecture, Stack

Call Number: วพ2549 ภ559ก
Copy 2
Available