การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์วุ้นแฟนซีของร้านวุ้นคุณเก๋ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร =

THE PACKAGE DEVELOPMENT FOR FANCY YELLY PRODUCTS WITH KOON KAE YELLY CO., LTD PASEEJAREARN BANGKOK /

ศิรินันท์ มีชัย

No Cover Image
Main Author: ศิรินันท์ มีชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
การบรรจุหีบห่อ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2549 ศ458ก
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ศ458ก 2549
Copy 1
Available