งานวิจัยเรื่องการสำรวจและศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย /

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, พัชนี เชยจรรยา

No Cover Image
Main Author: อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
Other Authors: พัชนี เชยจรรยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: การประชาสัมพันธ์ –– ไทย –– วิจัย
อินเทอร์เน็ต –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD59.6 อ835ง 2548
Copy 1
Available