การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย :

ปัจจุบันสู่อนาคต /

บรรณาธิการ, พรรณพิศ สุวรรณกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ

Other Authors: พรรณพิศ สุวรรณกูล,, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร,, ชุษณา สวนกระต่าย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Vaccination –– Thailand.
Vaccines.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW806 ก446 2547
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: QW806 ก446 2547
Copy 2
Available