การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (มิถุนายน 2549) /

กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานฯ, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ -- วิจัย
ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- งานฉลองสิริราชสมบัติ -- ครบ -- 60 -- ปี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS586 ก525 2549
Copy 1
Available