พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: หนังสือประกอบ (DS582 พ373 2546)
Physical Description: ซีดีรอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว + หนังสือ 1 เล่ม