มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ปรีชา ช้างขวัญยืน

No Cover Image
Main Author: ปรีชา ช้างขวัญยืน
Other Authors: สมภาร พรมทา, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549
Subjects: ตรรกวิทยา
การอ้างเหตุผล
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1992
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available