50 ผู้จัดการ /

วิรัตน์ แสงทองคำ...[และคนอื่น ๆ] ; สุปราณี คงนิรันดรสุข, บรรณาธิการ

Other Authors: วิรัตน์ แสงทองคำ, สุปราณี คงนิรันดรสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์คลาสสิค, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ผู้นำทางธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!