100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ =

100 things you should know about inventions /

ดันแคน บรีเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล

Main Author: บรีเวอร์, ดันแคน
Other Authors: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สิ่งประดิษฐ์
อังกฤษ –– วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: T212 บ228ห 2550
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 500 บ228ห 2550
Copy 5
Available
Copy 4
Available