รายงานการศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2547 /

[หัวหน้าคณะผู้วิจัย] ศิโรจน์ ผลพันธิน...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: ศิโรจน์ ผลพันธิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2549
Subjects: ผู้สำเร็จการศึกษาทางอาชีวศึกษา -- การจ้างงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC1047.T5 ศ517ร 2549
Copy 1
Available