ปมขัดแย้งอุษาคเนย์ /

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ; ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ

Main Author: ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
Other Authors: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548
Subjects: บั้งไฟพญานาค
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สงครามฝิ่น, ค.ศ. 1840-1842
ยาเสพติด
ทหาร พม่า
การศึก พม่า
อาเซียน
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ กัมพูชา
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ พม่า
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ลาว
พม่า การเมืองและการปกครอง
เวียดนาม ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS520.5 ช357ป 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available