การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง =

High Performance Organization /

พสุเดชะรินทร์ และคณะ

Main Author: พสุ เดชะรินทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์มีเดีย จำกัด, 2549
Subjects: การพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การ
การบริหารรัฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD58.8 พ479ก 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: HD58.8 พ479ก 2549
Copy 3
Available