ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ =

Textbook of medical bacteriology /

ภัทรชัย กีรติสิน

Main Author: ภัทรชัย กีรติสิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
แบคทีเรีย
วิทยาแบคทีเรีย
แบคทีเรีย, วิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!