การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่งจากผ้าฝ้าย บ้านมอญสันกำแพง (ต้นฝ้าย) ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปิยะนุช ชนิดไทย

No Cover Image
Main Author: ปิยะนุช ชนิดไทย
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- วิจัย
ผลิตภัณฑ์ -- การบรรจุหีบห่อ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2097
Copy 2
Non-circulation