มือที่สาม ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย /

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

Main Author: อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549
Subjects: สังคมวิทยาการเมือง
วัฒนธรรมทางการเมือง –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JA76 อ353ม 2549
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 12
Available

Social, Stack

Call Number: JA76 อ353ม 2549
Copy 2
Available