คิดแนวข้างสำหรับนักบริหาร =

Lateral thinking for management /

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ; แปลและเรียบเรียง ยุดา รักไทย, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์

Main Author: เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด
Other Authors: ยุดา รักไทย, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: นักบริหาร
ความคิดนอกกรอบ
ความคิดและการคิด
ความคิดสร้างสรรค์
การจัดการธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF408 บ919น 2549
Copy 1
Available