ฟื้นฟูภูมิปัญญาปักษ์ใต้ :

ผ่านกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น /

วิทยา อาภรณ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: วิทยา อาภรณ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– วิจัย
การพัฒนาชนบท –– ไทย (ภาคใต้) –– วิจัย
ไทย (ภาคใต้) –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.58.S6 ฟ479 2547
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.58.S6 ฟ479 2547
Copy 3
Available