ฟื้นฟูภูมิปัญญาปักษ์ใต้ :

ผ่านกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น /

วิทยา อาภรณ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: วิทยา อาภรณ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย
ไทย -- (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: "ความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. สัญจรภาคใต้" ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
Physical Description: 250 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9749666070