การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส /

รัตติยา สาและ

Main Author: รัตติยา สาและ
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
Subjects: สังคมวิทยากับศาสนา –– ไทย –– ปัตตานี –– วิจัย
สังคมวิทยากับศาสนา –– ไทย –– ยะลา –– วิจัย
สังคมวิทยากับศาสนา –– ไทย –– นราธิวาส –– วิจัย
สังคมวิทยา –– แง่ศาสนา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BL60 ร366ก 2544
Copy 1
Available