ประสบการณ์บริหารจัดการ Node.

วิจัยชาวบ้าน...ในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน /

เล่มที่ 2 :

ปิยะ กิจถาวร...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Other Authors: ปิยะ กิจถาวร, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546
Subjects: การพัฒนาชุมชน –– ไทย –– วิจัย
การพัฒนาชุมชน –– ไทย –– ตรัง –– วิจัย
ไทย (ภาคใต้) –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ป392 2547
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available