ผลของสมุนไพรไทยต่อสัตว์ปีกและสุกร /

รวบรวมโดย นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ

Other Authors: นันทวัน บุณยะประภัศร, สำนักงานผู้ประสานงานโครงการ "การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2548
Subjects: ยาสัตว์ –– ไทย
สมุนไพร –– ไทย
ยาสมุนไพร –– การใช้รักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SF918.H47 ผ191 2548
Copy 1
Available