เมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวด :

การต่อสู้ 'ความจริง' ของเรื่องเพศในสภาผู้แทนราษฎร =

โดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

Main Author: ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549
Subjects: สตรีกับการเมือง -- ไทย
สิทธิสตรี -- ไทย
เพศ -- แง่การเมือง
ครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T5 ช251ม 2549
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 11
Available
Copy 9
Available
Copy 8
Available
Copy 1
Available
Copy 10
Available