แรงหนุนชุมชน...คนหนุนวิจัยเมืองแม่กลอง /

โดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ; เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2549
Subjects: การพัฒนาชุมชน ไทย สมุทรสงคราม
การพัฒนาชุมชน วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ร915 2549
Copy 1
Available