กุดขาคีม การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน :

โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ /

รุ่งวิชิต คำงาม, หัวหน้าโครงการ ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมงคล ; เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Main Author: รุ่งวิชิต คำงาม
Other Authors: พรทวี ยอดมงคล, เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ ; เล่มที่ 13.
Subjects: นิเวศวิทยาลำน้ำ ไทย สุรินทร์ วิจัย
การพัฒนาลุ่มน้ำ ไทย สุรินทร วิจัย
การจัดการลุ่มน้ำ ไทย สุรินทร์ วิจัย
สิ่งแวดล้อม วิจัย
กุดขาคีม สิ่งแวดล้อม วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TC513.T5 ร638ก 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available