บัญชีครัวเรือนเปลี่ยนชีวิต /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2549
Subjects: การเงินส่วนบุคคล –– การจัดการ
ครัวเรือน –– ค่าใช้จ่าย
การประหยัดและการออม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HG179 บ254 2549
Copy 1
Available