การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก เรื่อง Driving towards the knowledge-based economy

by Narayana Murthy.

No Cover Image
Corporate Author: การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก (
Other Authors: Murthy, Narayana., สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547
Subjects: การบริหารองค์ความรู้ –– ไทย –– การประชุม
การเรียนรู้องค์การ –– ไทย –– การประชุม
การพัฒนาองค์การ –– ไทย –– การประชุม
การบริหาร –– ไทย –– การประชุม
ระบบราชการ –– ไทย –– การประชุม
การปฏิรูประบบราชการ –– ไทย –– การประชุม
นักวิชาการ –– ทัศนคติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD779
Volume v.2 Copy 2
Available
Volume v.1 Copy 2
Available