คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ =

Reorganization law /

วิชัย ตันติกุลานันท์

Main Author: วิชัย ตันติกุลานันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์อักษร, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่
Subjects: ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1942 ว539ค 2548
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1942 ว539ค 2548
Copy 1
Available